NEUROLOGIA

W Gabinecie Neurologicznym oferuję moim pacjentom kompleksowe leczenie schorzeń lub zaburzeń układu nerwowego opartego na wnikliwym i szczegółowym badaniu, analizie dokumentacji medycznej, wykonanych badaniach dodatkowych.

Gabinet Neurologiczny zapewnia diagnostykę i leczenie schorzeń lub zaburzeń układu nerwowego, w szczególności:

Wykonywane zabiegi w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa uzależnione od wskazań:

MEZOTERAPIA W LECZENIU ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA

1. Co to jest?

Mezoterapia stosowana w zespołach bólowych kręgosłupa z wykorzystaniem preparatów na bazie kolagenu jest jedną z wielu metod leczenia bólu kręgosłupa, która może być alternatywą lub uzupełnieniem takich metod jak: leczenie farmakologiczne doustne i  domięśniowe, rehabilitacja w tym kinezyterapia czy fizykoterapia, terapia manualna, akupunktura, leczenie operacyjne, blokady stawowe, około kręgowe i około korzeniowe. Często jednak mezoterapia, której podstawową cechą jest leczenie miejscowe może być jedyną i wystarczającą metodą leczenia zespołu bólowego kręgosłupa bez konieczności stosowania innych znanych sposobów.

2. Cel mezoterapii w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa

Celem mezoterapii w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego jest inny niż tradycyjny sposób podawania leków. Zasadą mezoterapii jest podanie leków w małej ilości, rzadziej niż stosowane powszechnie znane leki przeciwbólowe, miorelaksujące podawane drogą doustną czy domięśniową z ominięciem przewodu pokarmowego i wątroby.

3. Na czym polega zabieg mezoterapii zespółu bólowego kręgosłupa?

Zabieg mezoterapii w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa polega na podawaniu cienką igłą śródskórnie i podskórnie preparatów na bazie kolagenu w określonych punktach danego odcinka kręgosłupa oraz okolicy mięśni przykręgosłupowych. Do każdego odcinka kręgosłupa jest przeznaczony inny preparat kolagenu. Ponadto dodatkowym zabiegiem jest wykonanie iniekcji preparatem na bazie kolagenu wzdłuż nerwów obwodowych danego odcinka kręgosłupa. Zabieg jest bezbolesny i nie wymaga znieczulenia. Efekt przeciwbólowy uzyskuje się praktycznie zaraz po zakończeniu zabiegu o około 50% w wyniku penetracji igły w ściśle określonych miejscach tzw. „triger-points”, które uruchamiają endogenny czyli wewnątrzustrojowy układ opioidowy odpowiedzialny za zmniejszenie odczuwania bólu. Dalszy efekt przeciwbólowy rozwija się sukcesywnie w ciągu 7 dni. W przypadku braku satysfakcjonującego efektu wynikającego z różnych powodów związanych m. In. z trybem życia codziennego, nasileniem zespołu bólowego kręgosłupa z powodu zmian zwyrodnieniowych, choroby krążka międzykręgowego, czy zespołów przeciążeniowych mięśni przykręgosłupowych zabieg można i należy powtórzyć dwukrotnie w odstępach tygodniowych. Najczęściej dolegliwości ustępują po wykonaniu od jednego do trzech zabiegów. Przeważnie nie ma konieczności wykonania trzech zabiegów ze względu na ustąpienie dolegliwości bólowych, lecz dotyczy to tylko zespołów przeciążeniowych kręgosłupa związanych z nadmiernym jego obciążeniem poprzez np. siedzący tryb życia, długotrwała wymuszona pozycja ciała związana z wykonywanym charakterem pracy, jazdy samochodem, dźwiganiem itp. w przypadku ustąpienia dolegliwości bólowych kręgosłupa w ciągu od 1-3 zabiegów stosuje się profilaktykę, wykonując jeden zabieg co sześć miesięcy. Dotyczy to w szczególności osób prowadzących aktywny tryb życia, w którym dochodzi do nadmiernego obciążenia kręgosłupa, co przejawia się nawracaniem okresowym dolegliwości. W przypadku bólu chronicznego zabiegi mezoterapii stosuje się 1 raz w miesiącu w odstępach 2-3 miesięcy. Częstość zabiegów mezoterapii zespołów bólowych kręgosłupa z uwzględnieniem róznic pomiędzy bólem ostrym, przewlekłym lub chronicznym zależy od ewolucji dolegliwości i determinowana jest uzyskaniem pożądanej remisji objawów.

4. Wskazania do mezoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa:

1. Bóle korzeniowe
2. Zespoły neuropatyczne
3. Bóle więzadłowo –powięziowe
4. Zespoły przeciążeniowe
5. Dyskopatie
6. Zmiany zwyrodnieniow
7. Urazy kręgosłupa
8. Bóle osteoporotyczne
9. Wady rozwojowe

5. Przeciwwskazania do mezoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa:

1. Alergie
2. Zmiany zapalne na skórze.

6. Leki stosowane w mezoterapii zespołów bólowych kręgosłupa celem podniesienia skuteczności leczenia.

W mezoterapii zespołów bólowych kręgosłupa poza stosowaniem preparatów kolagenowych stosuje się do podawania miejscowego leki: o miejscowym działaniu analgetycznym (przeciwbólowym), niesteroidowe leki przeciwzapalne, miorelaksanty i anksjolityki czyli leki obniżające napięcie mięśniowe, wazodilatatory poprawiające krążenie w naczyniach krwionośnych włosowatych, inne – magnez, witaminy.