O MNIE

dr n. med. Jarosław Zagórski

Specjalista w zakresie neurologii.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Pracownik naukowy w Katedrze Chorób Układu Nerwowego Kliniki Neurologii i Neurorehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w latach 2004–2009r.

Koordynator ds. Weteranów w dziedzinie Neurologii w związku z powołaniem Centralnego Szpitala Weteranów na bazie Uniwersyteckiego Szpitala klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w latach 2005-2009.

Odznaczony złotym i srebrnym medalem za zasługi dla Ligi Obrony Kraju za pełnienie obowiązków koordynatora ds. weteranów w dziedzinie Neurologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym – Centralnym Szpitalu Weteranów im. WAM w Łodzi w 2008 i 2007r.

Koordynator Programu Leczenia Immunomodulacyjnego chorych ze stwardnieniem rozsianym 2002–2009r.

Ukończone kursy specjalistyczne z zakresu Stwardnienia Rozsianego:

- 22-go Kongresu Europejskiego Komitetu ds. Leczenia i Diagnostyki Stwardnienia Rozsianego, Madryt (Hiszpania) 27-30.09.2006.
- Międzynarodowym Sympozjum Fakultatywnym poświęconym Stwardnieniu Rozsianemu, Rzym (Włochy) w dniach 16-18.03.2007.
- Certyfikat zaświadczający odbycie szkolenia w zakresie leczenia Stwardnienia Rozsianego w Barcelonie (Hiszpania) w dniu 24.03.2007 roku.
- Certyfikat uprawniający do stosowania Leczenia Stwardnienia Rozsianego preparatem przeciwciała monoklonalnego – leku o nazwie międzynarodowej – Natalizumab, handlowej – TYSABRI® - 2008r.

Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych nadanego uchwałą Rady Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27.05.2008r. w dziedzinie Neurologii.

Temat przewodu doktorskiego: Ocena wybranych wskaźników homeostazy ustroju w rytmie okołodobowym u ludzi z udarem niedokrwiennym mózgu. Promotor: gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Henryk Chmielewski, Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień, prof. dr hab. n. med. Wojciech Split

Uczestnik IX Kongresu EFNS (European Federation of Neurological Societies), Ateny (Grecja) – 2005 r.

Czynny udział w sesji posterowej na 6 Międzynarodowym Kongresie Udarowym (World Stroke Organization – WSO) – Wiedeń (Austria) w dniach 24.09-27.09 2008r. Autor rozdziału do książki IV Tomu Interny pod redakcją prof. dr hab. n. med. Dariusza Moczulskiego pt.: „Udar niedokrwienny mózgu a hiperglikemia”

Ukończone szkolenia w zakresie leczenia udarów niedokrwiennych mózgu metodą trombektomii naczyń mózgowych - systemem CATCH w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz w Centrum Badawczo – Rozwojowym American Heart of Poland S.A. w Kostkowicach – 2016 r.

Lekarz Kadry Narodowej Polski na Mistrzostwach Europy w Kolarstwie Torowym (Europian Cycling Track Championship) w Mińsku (Białoruś) w 2009 r.

Członek komisji antydopingowej Unione Cycliste Internationale (UCI) Tour de Pologne w latach 2009 i 2010.

Autor i współautor prac naukowych w czasopismach medycznych, czynny uczestnik na zjazdach i sypozjach polskich i zagranicznych.

Doświadczony praktyk w diagnostyce i leczeniu schorzeń układu nerwowego.